Послуги

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

ВСТУП
1.1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дентал Сторі», юридична особа, що зареєстрована у відповідності з діючим законодавством України за Унікальним ідентифікаційним номером юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ): 43658589, яка є резидентом України, має юридичну адресу на дату складання і введення в дію цієї Політики: 03057, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Довженка Олександра, 3 (далі по тексту – ТОВ «Дентал Сторі»).
1.2.Щодо персональних даних суб’єктів персональних даних, які збираються з метою вказаною в Розділі 2 даної Політики та є власником і розпорядником персональних даних.
1.3.Права та інтелектуальна власність цього сайту належить ТОВ «Дентал Сторі». Ця Політика конфіденційності визначає правила використання персональних даних та інформації, яка передається користувачами при відвідуванні веб-сайту Медичного центру ТОВ «Дентал Сторі» (Товариство з обмеженою відповідальністю «Дентал Сторі») – smilelab.kiev.ua (надалі за текстом – «Веб-сайт») та при користуванні медичними послугами, які надаються нашим закладом охорони здоров’я, і націлена на публічне інформування користувачів про порядок збору (обробки), зберігання, передачі персональних даних та інформації.
1.4. Медичний центр ТОВ «Дентал Сторі» (надалі за текстом – «Медичний центр») дотримується принципів конфіденційності й недоторканності інформації, отриманої від пацієнтів Медичного центру при відвідуванні Веб-сайту та в рамках надання медичних послуг (надалі за текстом – «Користувачі»). Політика конфіденційності розроблена відповідно до вимог Загального регламенту про захист персональних даних Європейського Союзу (GDPR), Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів України у галузі доступу до інформації та захисту персональних даних.
1.5. Медичний центр гарантує збереження інформації з обмеженим доступом та захист персональних даних Користувачів медичних послуг, у тому числі при використанні Веб-сайту, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань (надалі за текстом – «Послуги»), і вживає всіх заходів для захисту даних Користувачів від несанкціонованого доступу.
1.6. Ця Політика розповсюджується лише на інформацію, отриману з онлайн-ресурсів, що містять посилання на цю Політику. Користуючись цим Веб-Сайтом ви даєте згоду на збір та використання інформації згідно з цією Політикою конфіденційності. Ви також погоджуєтеся з тим, що ТОВ «Дентал Сторі» може періодично вносити зміни, корегувати, додавати і видаляти або обновлювати цю Політику Конфіденційності на власний розсуд без попереднього повідомлення. Ми будемо публікувати будь-які зміни на цій сторінці, щоб ви були повністю проінформовані щодо типів інформації, яку ми збираємо, того, як ми її використовуємо, та за яких обставин вона може бути розголошена.
В наступних розділах пояснюється, як і коли ми збираємо ваші персональні дані.

2. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Медичний центр здійснює обробку персональних даних та інформації, отриманої від Користувачів при відвідуванні Веб-сайту та в рамках надання медичних послуг, з метою:
–забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я;
–запровадження і забезпечення надання Медичним центром медичних послуг та здійснення іншої діяльності відповідно до статуту товариства, внутрішніх положень та законодавства України;
–поліпшення якості послуг, які надаються Медичним центром;
– укладення, зміни, припинення та виконання договорів (угод), що укладаються Медичним центром, вчинення Медичним центром інших правочинів, у тому числі вчинення правочинів, прямо зазначених у тексті згоди Користувача на обробку персональних даних, реалізації та захисту прав сторін за ними, надання і отримання послуг або товарів та здійснення розрахунків за них відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
–здійснення контактів з відвідувачами Веб-сайту (користувачами мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань);
–захисту законних інтересів Медичного центру, в тому числі забезпечення безпеки в діяльності Медичного центру.

3. ЗБІР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Термін «персональні дані», що використовується у цій Політиці– відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
3.2.Персональні дані, які обробляє Медичний центр ТОВ «Дентал Сторі», охоплюють наступні дані:
3.2.1.Дані, які надаються Користувачами добровільно з метою забезпечення можливості виконання Медичним центром зобов’язань з надання Послуг Користувачам, для забезпечення доступу до сервісів Веб-сайту (он-лайн запис на прийом, відгуки про Медичний центр та лікаря, тощо):
– контактні дані, які надаються Користувачами при користуванні Послугами (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, номер телефону, адреса електронної поштової скриньки тощо);
– під час користування Послугами із застосуванням можливостей соціальних мереж (зокрема, Facebook, Instagram) – інформація, яку введено Користувачем під час створення свого профілю у таких соціальних мережах (наприклад, ім’я, зображення у профілі Користувача, стать, дата народження, сімейний статус, хобі та інтереси, освіта та місце роботи і т.і.);
– інформація (наприклад, ім’я, адреса електронної поштової скриньки), які Користувач вказав під час оформлення підписок на поштові повідомлення та/або розсилки нашого Медичного центру;
– інформація, яку Користувач розмістив на Веб-сайті з метою публікації її в Інтернеті (наприклад, відгук про Медичний центр чи лікаря) або яка міститься в будь-яких повідомленнях, надісланих Користувачем Медичному центру електронною поштою або через Веб-сайт, включаючи, зокрема, ім’я Користувача, адресу електронної поштової скриньки, зміст публікації,;
–а також будь-яка інші персональна інформація, яка надана Користувачем Медичному центру.
3.2.2.Крім того при використанні Користувачем Послуг автоматично зберігаються наступні дані:
– інформація про комп’ютер чи мобільний застосунок Користувача, включаючи IP-адресу, приблизне місцезнаходження мобільного пристрою у разі самостійного надання згоди Користувачем на використання геолокації, тип і версію браузера та операційну систему, дата та час авторизації у мобільному застосунку тощо;
– інформація про відвідування Користувачем та використання Веб-сайту, включаючи реферальні джерела, протяжність візитів, переглянуті сторінки та шляхи навігації по сайту;
– інформація, яка генерується при використанні Веб-сайту, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання;
–історія звернень Користувача до Медичного центру за Послугами, включаючи прізвище ім’я, по батькові, дату народження, номер телефону, адресу електронної поштової скриньки, надані послуги, їх результати і т.і. ;
– дані тимчасових cookie-файлів.
3.3. Будь-ласка, своєчасно повідомляйте нас, якщо персональні дані та інформація Користувача, які обробляються Медичним центром, потребує оновлення чи виправлень.
3.4. З метою забезпечення належності якості надання Послуг Медичний центр може вести запис телефонних розмов та використовувати їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій з Користувачами.

4. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
4.1.Персональні дані та інформація, які отримані Медичним центром, використовується для:
–створення облікового запису (картки) Користувача;
–надання Послуги або функції, яку замовив Користувач;
– зв’язку з Користувачем з метою інформування про стан надання Послуг, про готовність результатів Послуг, нагадування про дату та час, в які Користувач записаний на прийом, про персоналізовані унікальні пропозиції та акції Медичного центру і т.і.;
–якісного надання Послуг та обслуговування Користувачів;
–адміністрування і забезпечення функціонування Веб-сайту;
– надсилання на адресу електронної поштової скриньки повідомлень та інформації за запитом Користувача;
–надсилання на адресу електронної поштової скриньки Користувача електронної розсилки, у разі її замовлення Користувачем. При цьому, Користувач може в будь-який момент часу відмовитися (відписатися) від такої електронної розсилки;
– обробка запитів та відгуків про Медичний центр чи лікаря, які містяться в будь-яких повідомленнях, надісланих Користувачем Медичному центру електронною поштою або через Веб-сайт;
– оцінки та аналізу ринку, пацієнтів, продуктів та сервісів, які надаються Медичним центром;
– забезпечення оновлення і технічної підтримки Послуг, у тому числі мобільного застосунку;
– з метою забезпечення безпеки Веб-сайту та попередження шахрайства, перевірки відповідності умовам та правилам, які регламентують використання нашого Веб-сайту;
– для будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для якісного надання Послуг.

5. ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Медичний центр не розголошує і не передає персональні дані та інформацію Користувачів третім особам без згоди їхнього носія.
5.2. Медичний центр може передавати персональні дані та інформацію третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків при наданні Послуг Користувачам (наприклад, страховій компанії, з якою Користувачем укладено відповідний договір страхування і т.і.).
5.3.Поширення Медичним центром персональних даних та інформації без згоди Користувача можливе у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, у тому числі з метою дотримання вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».
5.4.Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в Медичному центрі, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій таблиці бази даних Сайту. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою: 03057, Україна, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Довженка Олександра 3. Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Користувач може в любий момент відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши нам повідомлення шляхом електронної пошти на електронну адресу burovclinic@gmail.com з вказівкою: «Відмова від обробки персональних даних».
5.5. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.
ТОВ «Дентал Сторі» до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних згідно п. 3 ст. 29 Закону України «Про захист персональних даних». В результаті транскордонної передачі даних до обробки персональних даних застосовується законодавство тієї держави, яким така інформація була передана.
Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЇ
6.1.Персональні дані та інформація зберігаються на захищених серверах Медичного центру, доступ до яких є обмеженим. Медичний центр вживає відповідних технічних та організаційних заходів безпеки при обробці персональних даних та інформації для захисту їх від несанкціонованого доступу, протиправного використання, зміни, підробки, розкриття або знищення. Персонал Медичного центру має доступ до персональних даних та інформації лише в обсязі, необхідному для належного виконання ними своїх посадових обов’язків.
6.2.Попри всі вжиті Медичним центром заходи щодо захисту персональних даних та інформації, так як передача інформації через мережу Інтернет є, по суті, незахищеною, Медичний центр не може гарантувати захист інформації, переданої через мережу Інтернет, і не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, дії третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до Веб-сайту або можливий витік інформації. Хоча ми не можемо гарантувати захисту від втрати, неналежного використання, несанкціонованого доступу, розголошення, зміни або знищення інформації, ми намагаємося запобігти цим ситуаціям.
6.3.Медичний центр не несе відповідальності за розголошення/ надання Користувачем третім особам доступу до своїх персональних даних, включаючи результати надання Послуг (результати досліджень, висновки лікаря тощо). Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Медичного центру будь-які відповідальність за отриманнями такими третіми особами доступу до відповідної інформації.
6.4.У випадку виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення нам на електронну адресу dentalstory.kiev@gmail.comз вказівкою: «Актуалізація персональних даних».
7. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
7.1. Медичний центр на власний розсуд може час від часу змінювати Політику конфіденційності. Зміни, що вносяться до Політики конфіденційності (оновлення Політики конфіденційності), публікуються на цій сторінці Веб-сайту.
У окремих випадках Медичний центр залишає за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних Послуг/ функцій/ програм.
7.2. Ми рекомендуємо Користувачам регулярно перевіряти оновлення Політики конфіденційності, що розміщується на Веб-сайті, для того, щоб бути в курсі будь-яких змін. Використовуючи Веб-сайт, Користувач погоджується із прийняттям на себе відповідальності за періодичне ознайомлення з Політикою конфіденційності й змінами в ній.
В той же час, Медичний центр також може інформувати Користувача про внесення змін до Політики конфіденційності (оновлення Політики конфіденційності) шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної поштової скриньки або через систему передачі приватних повідомлень Веб-сайту.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
8.1.Користувач має право на отримання інформації про порядок обробки своїх персональних даних, а також інші права, визначені частиною 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.2. Користувач зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:
–не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
–не надавати в користування свої персональні дані третім особам;
– не здійснювати обробку персональних даних та інформації інших Користувачів;
– не намагатися одержати доступ до персональних даних та інформації інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.
8.3.Якщо Користувач реєструється на Веб-сайті, у мобільних застосунках, прикладних програмних інтерфейсах та застосуваннях від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку персональних даних на викладених вище умовах, як їх представник (батько, мати, опікун, піклувальник та інші, передбачені чинним законодавством, особи).

9. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА
9.1.Користувач, відвідуючи Веб-сайт, мобільні застосунки, прикладні програмні інтерфейси та застосування, під час заповнення форм на Веб-сайті із зазначенням персональних даних, використовуючи Послуги Медичного центру, підтверджує, що він ознайомлений з умовами цієї Політики конфіденційності, зокрема і з метою обробки персональних даних та інформації, зазначеної у цій Політиці конфіденційності, з правами, що надані суб’єктам персональних даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», автоматично добровільно погоджується з даною Політикою конфіденційності та її умовами, з обробкою Медичним центром персональних даних та інформації Користувача.
Якщо Користувач не погоджується з даною Політикою конфіденційності та її умовами, то Користувач не може продовжити використання сервісів Веб-сайту і повинен залишити Веб-сайт.
Перед початком використання Послуг/ функцій/ програм/ сервісів Веб-сайту, мобільних застосунків, прикладних програмних інтерфейсів та застосувань, просимо ознайомитися з цією Політикою конфіденційності.

10. ФАЙЛИ COOKIE
10.1.Файл Cookie – це файл, що містить ідентифікатор (стрічку, яка складається з літер та цифр), і який надсилається веб-сервером до веб-браузеру, та зберігається браузером на пристроях Користувача під час відвідування Веб-сайту.
10.2.Файли-cookies можуть бути або «постійними» або «сеансовими»: «сеансові» файли cookie автоматично видаляються в кінці відвідування Користувачем Веб-сайту, «постійні» файли cookie залишаються на пристроях Користувача до тих пір, поки він їх не видалить. Ці файли cookie дозволяють розпізнавати браузер Користувача при наступному відвідуванні Користувачем Веб-сайту.
Файли cookie, які можуть бути використані Медичним центром, не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Файли-cookies зазвичай не містять жодної інформації, яка ідентифікує особу Користувача, проте, персональні дані та інформація, надана Медичному центру, може бути пов’язана з інформацією, що зберігається та отримана від файлів-cookies.
10.3.Погоджуючись із використанням файлів-cookie при першому відвіданні Веб-сайту, відповідно до положень цієї Політики Конфіденційності, Користувач надає Медичному центру дозвіл на використання файлів-cookie при кожному наступному візиті Користувача.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
11.1. Зв’язатися з Медичним центром з питань, які стосуються персональних даних та які пов’язані з Політикою конфіденційності, використанням Веб-сайту чи з інших питань, пов’язаних із Веб-Сайтом, можна за номерами телефонів +38 067 649 2390 або за допомогою форми зворотного зв’язку (кнопка “Відповіді на питання” вкладка “Задати своє питання нашим спеціалістам”).
Ви маєте право перевіряти актуальність ваших персональних даних. Крім того, ви завжди можете повідомити нам, якщо ви не хочете більше підтримувати з нами зв’язок. Якщо ви бажаєте зв’язатися з нами з приводу використання ваших персональних даних, будь ласка, надішліть електронного листа на електронну адресу dentalstory.kiev@gmail.com. Будь ласка, вкажіть у листі назву веб-сайту, якому ви надавали інформацію, а також вкажіть інформацію, яку ви бажаєте змінити, оновити або видалити. Ваші запити будуть оброблятись своєчасно та належним чином.

Записатися на прийом

Наш менеджер зв'яжеться з вами протягом 30 хвилин